Zvířata v živočišné biotechnologii

 

1) výzkumná zvířata (zvířecí modely nemocí)

 • Zvířata geneticky upravená tak, aby na nich bylo možné zkoumat fungování genů a genetických produktů a také zkoumat lidské nemoci (rakovinu, Parkinsonovu nemoc aj.), příp. testovat jejich možnou léčbu.

 • Klonovaná zvířata jsou využívána ke studiu reprodukčních anomálií; klonování umožňuje množení geneticky upravených zvířat

2) farmaceutická zvířata (zvířecí bioreaktory)

 • Do jejich genomu je vložen lidský gen či geny,

 • produkují pak biologické látky, které jim nejsou vlastní, např. specifický protein v mléce, jenž umožní léčbu některé z lidských chorob (Společnost PPL Therapeutics takto "vyrobila" alfa-1-antitrypsin v ovčím mléce určený k léčbě některých plicních chorob.).

3) zvířata pro xenotransplantace (zvířecí bioreaktory)

 • Geneticky upravená tak, aby jejich orgány byly transplantovatelné do lidského těla, tzn. s co nejnižším rizikem, že je imunitní systém člověka odmítne.

Po celé 20. století probíhaly pokusy o transplantace nepozměněných zvířecích orgánů (šimpanzů, paviánů i jiných opic, prasat, koz, ovcí, králíků) do lidského těla. Šlo zejména o tři orgány: ledviny, srdce a játra. Doba přežití lidských příjemců v období 1906 - 1993 byla v případě transplantované ledviny 1-270 dní, v případě srdce méně než 1 den až téměř 20 dní a v případě jater 1-70 dní (Cinqualbre:362).
 

4) hospodářská zvířata

 • Vyhlídky na klonování zvířat s žádoucím genotypem.

 • Vyhlídky na modifikaci jejich genové výbavy kvůli:

  • zvýšení produktivity - urychlení jejich růstu, lepší odolnosti jejich imunitního systému... 
  • získání nových „produktů“ (méně tučné maso, tzv. funkční potraviny, tj. potraviny s příznivým dopadem na zdraví konzumenta)
  • snížení nepříznivého dopadu chovu na životní prostředí
    

5) domácí zvířata
 

 • Již se klonují domácí zvířata, zejména kočky. Americká společnost Genetic Savings and Clone, Inc. nabízí lidem sběr a uchovávání genetického materiálu jejich domácích zvířat a následně využití tohoto materiálu ke klonování.

 

6) ohrožené a vyhynulé druhy zvířat

 • Aspirace na využití genetických manipulací pro zachování ohrožených druhů či „vzkříšení“ druhů již vyhynulých.

 


Zdroj:

 

 • Mickey Gjerris, Anna Olson, Peter Sandoe, '"Biotechnologie animale et bien-être des animaux", in: Le bien-être animal, Regard éthique, Conseil de l'Europe, novembre 2006, s. 97 - 120 (též dostupné on-line na <http://books.google.fr> (16.08.2009), tato kapitola zde však není úplná) 

 

 • Jacques Cinqualbre, Greffes d'organes, Editions Masson, Paris,  2004, s. 361 - 368 (tyto stránky jsou dostupné na <http://books.google.fr> (16.08.2009))

 

Užitečné odkazy: 

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

Copyright 2009-2021 Olga Smolová 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.