Yves Bonnardel

  • Politický aktivista, Bonnardelovy texty viz na http://yves-bonnardel.info/node.

  • Vyzývá k reflexi vztahů, které tvoří základ naší civilizace - vztahů mezi muži a ženami, dospělými a dětmi, lidmi a zvířaty. Kritizuje jejich jednosměrné nastavení ve znamení dominance a autoritářství. I z tohoto důvodu je činný v nakladatelství Tahin party (nakladatelství bylo založeno v roce 1998 skupinou aktivistů včetně Yvese Bonnardela. Tito aktivisté se snaží co nejvíce šířit texty týkající se nejrůznějších celospolečenských a spíše tabuizovaných témat; objednávají tyto texty u renomovaných autorů, starají se o jejich korektury, co nejméně nákladné vydávání a distribuci). Více viz na http://tahin-party.org/.

  • V roce 1991 spolu s Françoise Blanchonovou a Davidem Olivierem založil časopis Cahiers antispécistes (Antispeciesistické listy), který si časem získal velké renomé mezi autory zabývajícími se zvířecími právy a ochranou zvířat i mezi jejich čtenáři.

 

Bonnardelovy teze, názory a aktivity*

 

Hnutí za zákaz produkce a konzumace masa (abolition de la viande, meat abolition)

Spoluorganizuje mezinárodní akce za politický zákaz produkce masa - např. třikrát ročně probíhá týden mezinárodních akcí na toto téma, více viz na www.meat.abolition.org a http://www.meat-abolition.org/cs/stzm. Dále se podílí na organizování pochodů za zrušení jatek.

Bonnardel tyto aktivity prezentuje jako hnutí, které není namířeno proti speciesismu. Má mnohem obecnější  náplň – spočívá na stávajících a široce akceptovaných pojmech obecné etiky, zejm. na základním etickém imperativu, že je zakázáno zabít nebo týrat zvíře, aniž by to bylo bezdpodmínečně nutné. Hnutí za zrušení produkce masa pouze usiluje o to, aby se tento imperativ uplatňoval do důsledků, neboť v dnešní západní společnosti už není v žádném případě nutné maso konzumovat a kvůli jeho konzumaci zabíjet a týrat zvířata.

 

Zákaz „výroby" masa jako politické rozhodnutí ze dne na den?

Např. jiné abolicionistické hnutí, hnutí za zrušení otroctví, se zrodilo koncem 18. století a svého naplnění došlo až za dalších sedmdesát let (a to pouze v Británii, v ostatních zemích tento proces trval ještě mnohem déle). Toto hnutí rozdmýchala pouze hrstka lidí, kteří se s bezprávím otroků a násilím, které na nich bylo pácháno, nehodlali smířit. 

Hnutí za zrušení produkce masa má rovněž dlouhodobý charakter. Jde v něm o to, aby se o legitimnosti produkce a konzumace masa nejprve alespoň otevřela debata. Bonnardel připomíná, že tato debata se ve Francii začala veřejně vést teprve kolem roku 2008-2009.

 

Zvířecí práva

Podle Bonnardela je nyní prakticky nemožné prosadit změnu statusu zvířat, tlak masozpracovatelských lobby a dalších odvětví na ně navazáných považuje za stěží překonatelný. Nicméně je potřeba bojovat na obou frontách – v oblasti zvířecích práv i za zákaz produkce masa. Zatímco zvířecí práva jsou pojmem zatím velice abstraktním, zákaz masné produkce je podle něj zcela konkrétní, proto také vyvolává největší odpor.

 

Konzumace masa jako intimní záležitost a rozhodnutí každého z nás?

Bonnardel rozlišuje dvě věci: celospolečenské zrušení produkce masa jako akt společenské a občanské zodpovědnosti a vyzývání lidí k vegetariánství a veganství. Druhý přístup podle něj plodí mnohem více pocitů viny a odporu.

 

A co raději důsledně uplatňovat pravidla dobré pohody zvířat ve velkochovech?

Samo o sobě by to jistě bylo úžasné, je to však prostě neproveditelné.“, říká Bonnardel. V současnosti se např. ve Francii zabije 1,2 mld. suchozemských obratlovců ročně a zhruba 100 mld. ryb. Je prostě nemyslitelné dbát na to, aby při jejich chovu byla dodržována pravidla welfare. Je to prostě neuskutečnitelné z hlediska rozlohy (aby se všem chovaným zvířatům zajistil dostatek životního prostoru) i z dalších hledisek, jako je dohled nad dodržováním pravidel při chovu, transportu, porážce atd.

Yves Bonnardel je za úplné zrušení výroby masa, protože i kdyby se současná spotřeba masa snížila např. 50x, skutečné potřeby zvířat stále nebude možné naplnit… Konzumace masa se na martýriu zvířat podílí nejvíce – 99,8 % zvířat je zabíjeno pro alimentární účely. 95 % všech konzumovaných zvířat jsou ryby, jimž se příliš velká pozornost nevěnuje.

 

Za změnu diskurzu vedeného ekology

Postupně se mění i přístup ekologů k otázce zvířete coby jedince, nikoli tedy jen coby příslušníka určitého živočišného druhu, který je nutno chránit, nebo regulovat. Bonnardel zmiňuje veřejné vystoupení několika ekologů na summitu v Kodani, v němž upozornili na neblahou roli masného průmyslu – průmyslových velkochovů a průmyslového rybolovu – a také na otázku statusu zvířat v naší společnosti.


*) Stručné shrnutí názorů Yvese Bonnardela, tak jak je prezentoval v rozhovoru s Elisabeth de Fontenayovou v rozhlasovém pořadu Vivre avec les bêtes (vysílán 9. září 2012), dostupné v archivu pořadu na WWW:  <http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=441561&date=1347195600> [cit. 4. listopadu 2012] nebo též na WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=9eVwLdV0Evk> [cit. 4. listopadu 2012]; pro upřesnění jsem využila i rozhovoru s Y. Bonnardelem dostupného na WWW: <http://www.les-renseignements-genereux.org/var/fichiers/Broch_antispeciste.pdf> [cit. 4. listopadu 2012]. Překlad jeho aktualizované verze je nyní k dispozici na actaeonu.cz zde.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Copyright 2009-2023 Olga Smolová 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.