Všeobecná deklarace zvířecích práv (2018)

 

Článek 1

Přirozené prostředí volně žijících živočichů musí být chráněno tak, aby v něm mohli žít a vyvíjet se v souladu se svými potřebami a aby živočišné druhy nebyly ohroženy vyhynutím.

 

Článek 2

Každé zvíře náležející k živočišnému druhu, jehož citlivost byla vědecky potvrzena, má právo na to, aby tato citlivost byla respektována.

 

Článek 3

Osoby pečující o citlivé živočichy, kteří jsou na člověku závislí, jsou povinny těmto živočichům zajistit dobrou životní pohodu jak z hlediska jejich fyziologie, tak z hlediska jejich chování.

 

Článek 4

Jakékoli týrání je zakázáno.

Jakýkoli čin, který by zvířeti způsobil zbytečnou bolest, utrpení či úzkost, je zakázán.

 

Článek 5

Jakýkoli čin, který by bezdůvodně vedl k usmrcení zvířete, je zakázán. Je-li pro usmrcení zvířete oprávněný důvod, musí být okamžité, bezbolestné a nesmí mu způsobovat úzkost.

 

Článek 6

Žádná genetická manipulace či selekce nesmí způsobit poškození dobré pohody citlivého zvířete nebo jeho vlohy pro to, aby dobrou životní pohodu bylo schopné prožívat.

 

Článek 7

Úlohou vlád je dbát na to, aby se vzdělávání řídilo touto deklarací.

 

Článek 8

Tuto deklaraci v praxi naplňují mezinárodní smlouvy, zákony a nažízení každého státu a sdružení států.  

 

Zdroj: https://www.fondation-droit-animal.org/la-fondation/declaration-des-droits-de-lanimal/ (cit. 15.09.2021).

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Copyright 2009-2023 Olga Smolová 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.