Catherine Larrèreová

 • Profesorka na Univerzitě Paris I-Panthéon-Sorbonne (pojmy a teze viz zde). 

 • Nar. 24. srpna 1944 v La Rochelle,

 • 1988 – doktorát z filosofie a humanitních věd na Paris I-Panthéon-Sorbonne.

 • Specializuje se na politickou filosofii a etiku. Zajímá se o dvě oblasti:

 • moderní dějiny politických a ekonomických teorií a
 • etické a politické otázky spojené s environmentální krizí (ochrana přírody, rozvoj biotechnologií, prevence rizik). 
 • Spolupracuje se svým manželem Raphaëlem Larrèrem (agronom, sociolog).

Pojmy a teze 

DOMESTIKAČNÍ SMLOUVA (CONTRAT DOMESTIQUE, REARING CONTRACT)

 • Spolu s Raphaëlem Larrèrem kritizuje tzv. etiku dobré pohody zvířat (animal welfare, bien-être animal). Zatímco stoupenci této etiky deklarují, že jejich cílem je úcta ke zvířatům a omezení průmyslového násilí, které je na nich pácháno, ve skutečnosti tato etika spíše vyhovuje hladkému fungování a rentabilitě velkochovů a na ně navazujících podniků.

 • V tomto způsobu chovu totiž hospodářská zvířata nemohou rozvíjet přirozené sociální vztahy s příslušníky svého živočišného druhu, ať již se jedná o hierarchii či mateřská pouta, tedy sociální vazby, které kdysi umožnily domestikaci těchto zvířat. Normy dobré pohody zvířat nutnost těchto interakcí neberou v potaz. Proto se dá metaforicky hovořit o vypovězení domestikační smlouvy (rupture du contrat domestique).

 • Otázkou je, jaké kroky je možné podniknout, aby domestikační smlouva byla opět obnovena.

 

Bibliografie

 • L’Invention de l’économie. Du droit naturel à la physiocratie, Paris, PUF (edice Léviathan) 1992

 • Les Philosophies de l’environnement, Paris, PUF (edice Philosophie) 1997

 • Actualité de Montesquieu, Paris, Presses de la FNSP 1999

 • Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Paris, Aubier (edice Alto) 1997

 

Jako spoluautorka:

 • Économie et politique, C. Larrère, G. Klotzem (ed.), Dix-Huitième siècle, n° 26, 1994

 • Théories de la libre république du Quattracento aux Lumières, Catherine Larrère a P.F. Moreau (ed.), Revue de Synthèse 1997, 2-3

 • La crise environnementale, C. et R. Larrère (ed.), Paris, éditions de l’INRA 1997

 • 1748 : année de L'Esprit des lois, Catherine Larrère a Catherine Volpilhac-Auger (ed.), Champion 1999

 • Lumières et commerce. L’exemple bordelais, Jean Mondot a Catherine Larrère (ed.), Bern, Berlin, Bruxelles, Peter Lang ed. 2000

 • Nature vive, Catherine Larrère (ed.), Paris Muséum d’histoire naturelle-Nathan, 2000

 • Montesquieu, Œuvre ouverte? (1748-1755), Actes du colloque de Bordeaux (6-8 décembre 2001, Bordeaux, bibliothèque municipale), Catherine Larrère (ed.), Cahiers Montesquieu n°9, Liguori editore,  Napoli, Voltaire Foundation, Oxford, 2005


Zdroj:

Internetové profily Catherine a Raphaela Larrèrových v časopise Multitudes, Revue politique, artistique, philosophique, dostupné na WWW: <http://multitudes.samizdat.net/_Larrere-Raphael_>  a <http://multitudes.samizdat.net/_Larrere-Catherine_>  [cit. 15. července 2011]

Curriculum vitae Catherine Larrèrové dostupné na WWW: <http://www2.academieroyale.be/academie/documents/cvdvlarrere1529.pdf> [cit. 17. července 2011]


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Copyright 2009-2023 Olga Smolová 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.