Dominique Lestel

 

Výběr z Lestelových tezí a konceptů:

Zvířecí původ kultury

- V poněkud pošetilé snaze najít charakteristickou vlastnost člověka, která by mohla potvrdit lidskou jedinečnost mezi živými organismy, ne-li přímo nadřazenost nad nimi, se často uvádí, že člověk je na rozdíl od zvířete přece bytost kulturní. Dominique Lestel však na základě svého dlouhodobého studia a výzkumu zastává tezi, že kultura je fenomén charakterizující živé organismy a že kulturní chování se v dějinách živých organismů vynořuje postupně. Rozdíl mezi člověkem a zvířetem tudíž nelze vyjádřit takto redukovaně: "není již na místě myslet kulturu v protikladu k přírodě, nýbrž brát v potaz pluralitu kultur u tvorů velmi odlišných živočišných druhů."*

 

Bikonstruktivistické paradigma v etologii

- Je tedy třeba budovat takovou etnologii (etoetnologii), která by nám umožnila porozumět četným zvířecím společnostem a jejich sociálním konvencím. Předpokladem pro takovou etologii je bikonstruktivistické paradigma: počítá s existencí dvojího konstruktivismu - 1) konstruktivismu zvířete a 2) konstruktivismu etologova. Zkoumá totiž, jakým způsobem každé zvíře konstruuje svůj vlastní svět a zároveň, jaké způsoby chápání tohoto „zvířecího konstruktivismu“ může vytvářet (konstruovat) etolog.

 

„Hybridní společenství“ (communautés hybrides) a „zvíře-partner“ (bête partenaire)

- Při zkoumání vztahů člověka a zvířat bychom zvířata měli chápat jako naše partnery (bête partenaire), s nimiž svůj život sdílíme a s nimiž vytváříme tzv. „hybridní společenství“. To umožňuje bikonstruktivisticky pojímaná etologie. Umožňuje nám pochopit, že naše soužití se zvířaty je obousměrné, že  je vzájemně obohacující, že v něm jde o sdílení smyslu, zájmů, pocitů (zatímco s rostlinami či neživými věcmi smysl ani pocity sdílet nelze).


*) Dominique Lestel, Les origines animales de la culture, Paris, Flammarion, 2001, s. 8

 

Bibliografie

Knihy:

 • Paroles de singes. L'impossible dialogue hommes-primates, Paris, La Découverte 1995

 • L'Animalité. Essai sur le statut de l'humain, Paris, Hatier 1996

 • Les Origines animales de la culture, Paris, Flammarion 2001

 • L'Animal singulier, Seuil 2004

 • Les animaux sont-ils intelligents?, Editions Le Pommier 2006

 • Les amis de mes amis, Seuil 2007

 • L'Animalité, Paris, Herne 2007

 • L'animal est l'avenir de l'homme, Paris, Fayard 2010

 • Apologie du carnivore, Paris, Fayard 2011

 

Statě

 

Kolektivní publikace

 • Pascal-G. Picq, Dominique Lestel, Vinciane Despret, Chris Herzfeld, Les grands singes - L'humanité au fond des yeux, Odile Jacob, 2005

 • L’espèce qui voulait sortir de l’espèce", in Pascal Picq (ed.), L’Evolution, Fayard

 


Zdroj:

 

 

Zajímavé odkazy:


Videozáznam Lestelovy přednášky o zvířecích rodinách ve smyslu hybridních společenství.

Dostupné na WWW: zde [cit. 27. července 2011]


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

Copyright 2009-2021 Olga Smolová 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.