Georges Chapouthier v Praze

Před velikonocemi do Prahy zavítal Georges Chapouthier (*1945), francouzský neurobiolog a filosof.

Dlouhá léta řídil výzkum v oblasti paměti a úzkosti v Národním centru pro vědecký výzkum. Velice úspěšná byla jeho spolupráce s belgickým biologem Jeanem Rossierem na hledání souvislostí mezi stresovým zatížením a pamětí. Výsledky jejich výzkumu byly publikovány v prestižním časopisu Nature

Coby filosof se Georges Chapouthier dlouhodobě věnuje problematice zvířecích práv. Jedna z jeho knih věnovaných tomuto tématu nedávno vyšla v češtině (Zvířecí práva, Triton 2013)

V posledních letech se Chapouthier zabývá zvířecími protokulturami a zkoumá, nakolik svědčí o kontinuitě mezi člověkem a zvířaty z hlediska etického a estetického cítění a jaké důsledky lze z této kontinuity pro náš vztah k mimolidským živočichům vyvodit.

Všechny tyto otázky a zejména otázka zvířecích práv byly rovněž tématem debatního večera ve Francouzském institutu (27. března), díky jehož vstřícnosti a sponzorství se podařilo tuto akci i pražský pobyt Georgese Chapouthiera s úspěchem zorganizovat. Velký dík náleží také prof. Ivaně Čeňkové, proděkance pro zahraniční vztahy FF UK, a dr. Tereze Vandrovcové z katedry sociologie, s jejichž pomocí bylo možné uskutečnit další Chapouthierovu přednášku, tentokrát na půdě Filosofické fakulty (28. března). Jejím tématem byly „Zvířecí protokultury a jejich důsledky pro etiku". Za podporu a pomoc s propagací obou akcí rovněž děkuji dr. Lucii Moravcové a Mgr. Barboře Večlové Bartůškové z organizace Svoboda zvířat. Obě akce byly hojně navštíveny a měly pozitivní průběh i odezvu.

 

 

 

Ve Francouzském institutu, 27. března 2013

 

Foto Milena Fučíková

 

Na Filosofické fakultě, 28. března 2013

 

Foto Olga Smolová


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Copyright 2009-2023 Olga Smolová 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.