Nadace pro zvířecí práva, etiku a vědu - LFDA

 • Nový název někdejší Francouzské ligy za zvířecí práva - viz zde (změna názvu v roce 1999).
 • Je centrum pro multidisciplinární vědecký, právní a filosofický výzkum, reflexi a vzdělávání, jehož cílem je vyvažovat a zmírňovat dopady vztahů mezi člověkem a ostatními živočišnými druhy.

 • S odkazem na výzkum z oblasti přírodních i humanitních věd se LFDA snaží motivovat a podporovat filosofickou etickou reflexi, na jejímž základě by se konstituoval moderní obor zabývající se zvířecími právy (Animal Law, Droit Animal). Úsilí o vznik takového oboru, založeného na etice, která sama rovněž vychází z vědeckých poznatků, není jen věcí intelektu, nýbrž i nesmírného soucitu s citlivými bytostmi, s nimiž člověk neustále tak špatně zachází, přestože by z jeho strany stačilo více ohleduplnosti.

 • Cíle:
  • Prosadit do občanského zákoníku a do zákonů o životním prostředí formulaci, že každý živočich - obratlý či bezobratlý -, který je schopen cítit bolest a emoce, je citlivá bytost.

  • Zlepšovat obecné povědomí o národní, unijní a mezinárodní legislativě a opatřeních, jejichž cílem je ochrana volně žijících ohrožených druhů a welfare, zdraví a bezpečnost všech zvířat, domácích i divokých zvířat držených v zajetí či využívaných člověkem a přispívat k zkvalitňování a dalšímu rozšiřování těchto legislativních norem.

  • Dbát na přísné dodržování zákonů a legislativních norem na ochranu zvířat.

  • Podporovat, rozvíjet a realizovat multidisciplinární vědecký, právní, filosofický, literární a vědecký výzkum a studium (ve vědních oborech jako biologie, sociologie, ekonomie, historie) tématu vztahů člověka a zvířat a umělecká zpracování tohoto tématu, jejichž cílem je prosazovat úctu k welfare zvířat a k živočišné biodiverzitě. 

  • Podporovat vznik a šíření informací a vzdělávácích programů v oboru etiky ochrany zvířat.

  • Na realizaci těchto cílů spolupracovat se členy parlamentu, s národními, nadnárodními a mezinárodními institucemi, se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, s nevládními organizacemi na ochranu zvířat a s profesemi, které se zvířaty pracují.

 

Logo LFDA

 

Alfred Kastler (1902-1984) - jeden ze zakladatelů a někdejších předsedů LFDA. Cenu nesoucí jeho jméno LFDA uděluje vědcům, kteří se zasadili o vývoj a aplikaci metod nevyužívajících bolestivé pokusy na zvířatech. Je udělována i osobnostem kulturního života, které svým dílem zásadně přispěli k prosazování a šíření úcty ke zvířatům.

Současným předsedou LFDA (od roku 2012) je Louis Schweitzer.

 


Zdroj:

<http://www.fondation-droit-animal.org/rubriques/connaitr_fond/connaitr_objectifs.htm> [cit. 6. ledna 2014]


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Copyright 2009-2023 Olga Smolová 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.