Etnoetologie

 • Etnoetologie je vědní obor na pomezí:
  1. etologie (obor, jenž se v rámci zoologie zabývá studiem chování živočichů, rozeznáváním jeho vrozených a naučených složek, ontogenetického i fylogenetického vývoje vzorců chování a významu určitých vzorců chování pro přežívání daného druhu),

  2. etnologie (společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností. V současné době se místo etnologie používá častěji název kulturní a sociální antropologie.)

 • Etnoetologie uznává, že vztahy lidí a ostatních živých bytostí jsou obousměrně vzájemné; lidé a ostatní živé bytosti se navzájem ovlivňují, interagují. 

 • Podle tohoto přístupu tedy živé bytosti nelze pokládat za pouhé pasivní objekty a v sociálních vědách je používat jen s cílem udržovat „humanocentrický“, antropocentrický monolog. 

 • Je nutno přestat nahlížet mimolidské bytosti jako objekty; tato „deobjektivace“ je totiž nezbytná, chceme-li jim přiznat plnou identitu živých bytostí, tzn. bytostí, které jsou schopny působit na (náš) svět a interagovat v něm.

 • Z toho plyne, že není možné je zkoumat pouze z morfologického hlediska.

 • Je třeba systematicky: 

 1. analyzovat jejich druhové a mezidruhové chování a způsob, jakým je toto chování prožíváno lidskými společnostmi, 
 2. zkoumat, jak způsob nazírání na mimolidské bytosti u těchto společností ovlivňuje utváření jejich obecných poznatků.
 • Pro vědy jako je antropologie, sociologie věd, kognitivní vědy to znamená hluboké zpochybnění 
  • konceptů „příroda“ a „kultura“, 

  • epistemologického opodstatnění paradigmatické duality příroda/kultura v procesu utváření vědomostí a jejich chápání.

 • Ostatně u mnoha zkoumaných lidských společností dichotomii příroda/kultura či přírodní svět zvířat/lidská společnost nenacházíme: tyto pojmy u nich existují, ale nejsou pojímány odděleně a antinomicky jako ve společnostech západního typu.


Zdroj:


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Copyright 2009-2023 Olga Smolová 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.